bezig met laden...
Een goed begin

Een gezonde leefstijl is belangrijk voor kinderen. De basis voor een gezonde leefstijl wordt al op jonge leeftijd gelegd. Gewoontes worden namelijk al heel jong aangeleerd en blijven vaak het hele leven bestaan. Door zo vroeg mogelijk te beginnen met het aanleren van een gezonde leefstijl wordt de kans op welvaartsziekten zoals overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten op latere leeftijd verkleind. Maar ook op korte termijn heeft een gezonde leefstijl voordelen voor kinderen: ze zitten lekkerder in hun vel, kunnen zich goed ontwikkelen, hebben meer zelfvertrouwen en concentreren zich beter.

SuperFIT aanpak

SuperFIT is een brede aanpak gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen van 2 tot 4 jaar. Dat betekent meer bewegen, minder zitten, meer en verschillende groenten en fruitsoorten eten én water drinken. SuperFIT richt zich op drie locaties waar peuters zijn: kinderopvang, thuis en de wijk.
Daarnaast besteedt SuperFIT aandacht aan drie omgevingen: de fysieke, de sociale en politieke omgeving.
De fysieke omgeving zijn de tastbare dingen, zoals bijvoorbeeld beschikbare speelmaterialen, voedselproducten, maar ook hoe een ruimte is ingedeeld. Bij de sociale omgeving kan gedacht worden aan de voorbeeldfunctie van pedagogisch medewerkers en opvoeders en aan de visie ten aanzien van voeding en beweging. De politieke omgeving betreft onder anderen het voedings- en beweegbeleid binnen een organisatie.

SuperFIT is daarom geen kant en klare interventie, maar een op maat gemaakte aanpak toegespitst op de verschillende situaties in de locaties en omgevingen van het kind.

De drie pijlers van SuperFIT:

De SuperFIT aanpak biedt verschillende in te zetten onderdelen, zoals trainen en coachen van pedagogisch medewerkers, groente- en fruit leveren aan kinderopvanglocaties, overstappen op water drinken, aanpassen van beleid, organiseren van gezinsbijeenkomsten en het in kaart brengen van beweegaanbod in de gemeente.

SuperFIT in de praktijk

De SuperFIT aanpak wordt aangepast aan de behoeftes en startsituatie van de desbetreffende opvanglocatie. Een van de krachten van de aanpak is dan ook het 'add-in' principe, de aanpak kan worden toegepast in het bestaande dagprogramma. Daarnaast richt SuperFIT zich ook op de thuisomgeving in tegenstelling tot andere beschikbare interventies. Het uiteindelijke doel is een eenduidige SuperFIT aanpak zowel op de opvang als thuis. Hiermee is de kans om peuters gezonde voeding- en beweeggewoontes aan te leren het grootst. 

Benieuwd naar praktijkervaringen van pedagogisch medewerkers met SuperFIT? Beluister dan onze podcast

Voor meer informatie over SuperFIT in de praktijk bekijk onze pagina

SuperFIT fases

De SuperFIT aanpak bestaat uit drie fases: eerst wordt samen met betrokken partijen in kaart gebracht op welke gebieden veranderingen nodig zijn en waar niet. Daarna wordt gekozen op welke manier deze veranderingen gerealiseerd worden en ten slotte wordt samen bekeken hoe de veranderingen geborgd kunnen worden.

Behoeftepeiling

Het vormen van een werkgroep
Behoeftepeiling organisatie
Cocreatie met management en pedagogisch medewerkers
Gesprekken met opvoeders

Implementatie

Na de behoeftepeiling wordt duidelijk welke onderdelen uit de SuperFIT aanpak op de verschillende locaties worden ingezet.

Borging

Monitoren implementatie
Evalueren implementatie
SuperFIT-proof

Meer weten of meedoen?

SuperFIT is vanaf 22 oktober 2021 een erkende aanpak binnen het Loket gezond leven van het RIVM. SuperFIT | Loketgezondleven.nl

SuperFIT wordt al bij verschillende kinderopvangorganisaties aangeboden. Wilt u meer informatie over de methodiek of wilt u weten hoe deze aanpak ook bij uw kinderopvangorganisatie of in uw gemeente kan worden uitgevoerd? Neem dan vrijblijvend contact op met het team van SuperFIT.

Daan Pluim
daan.pluim@ecsplore.nl
06 51863931

Graag op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen omtrent SuperFIT? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief
Op deze pagina vindt u een overzicht van eerdere nieuwsbrieven. 

Disclaimer